Cinemax

Linköpings filmstudio

Sida 2 av 6

Höstens filmakademi

Nu kör Cinemax också igång höstens filmakademi. Vi presenterar tre föreläsare och tre intressanta föredrag, med start den 14/10.

Filmakademin arrangeras gemensamt av Cinemax, Folkuniversitet och Konsthallen Passagen och är ett tillfälle för forskare att på ett populärvetenskapligt sätt att presentera sin forskning för en filmintresserad publik

Plats: Konsthallen Passagen, Stora Torget 1, Linköping
Tid:  torsdagar kl 18.30

14/10 – Boel Zetterman, Kvinnliga filmares villkor

18/11 – Tobias Pontara, Andrei Tarkovskijs klingande filmvärldar: en reflektion omkring musikens roll och betydelse i Tarkovskijs filmer

9/12 – Annika Wik, Filmen i en levande stad

Det finns ännu medlemskort kvar

Det finns fortfarande medlemskort kvar till vår lördagsserie. Vi har haft en del som har hört av sig och undrar om man behöver kontakta oss innan man swishar eller gör sin inbetalning, men det behövs inte. Vi kommer att lägga ut ett meddelande här när biljetterna är slut och tar kontakt och återbetala medlemsavgiften om de skulle råka vara slut.

Nu kör Cinemax igång igen!

Publikrestriktionerna har släppt och nu smygstartar vi Cinemax igen under höstterminen 2021! Vi kör igång lördagsserien och har ett rykande färskt program vi kan dela med oss av.

Eftersom vi fortfarande är i ett osäkert läge begränsar vi antalet tillgängliga biljetter till ca 70  % beläggning vilket motsvarar 170 platser. Vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och förändringar kan komma att ske under hösten. Vi vill också påminna om att man självklart ska stanna hemma om man har några symtom.

Vi hoppas kunna starta upp hela vår verksamhet inför kommande säsonger.
Program för lördagsserien

Filmstaden klockan 13.00

16/10 – Kamrater!
30/10 – Nomadland
13/11 – Quo Vadis Aida
20/11 – Corpus Christi
4/12 – The Father
11/12 – The Farewell
Viktigt: Läs informationen nedan om hur du löser biljett 

Biljettförsäljning öppnar klockan 12.00 fredag den 1/10

För att minska trängsel vid första visningen kommer vi enbart att sälja biljetter på förhand via Swish och Postgiro. Eftersom vi har begränsat antal platser kommer vi att tillämpa först till kvarn och öppnar
biljettförsäljningen fredag den 1/10 klockan 12.00.  

Plusgiro
Sätt in 250 kronor på Plusgiro 413643-8. Ange ditt namn.
Kom ihåg att det kan ta några dagar innan vi har blivit underrättade om plusgirobetalningen, så gör gärna överföringen i god tid.
Meddelande: Namn och serie (t ex Anders Andersson Höst onsdag)

Swish
Du kan också Swisha din medlemsavgift.
Swishnummer: 1235113030
Meddelande: Namn

Kallelse till Cinemax – Linköpings filmstudios årsmöte den 24 februari 2021 kl 18.30

På grund av restriktionerna i samband med pandemin kommer Cinemax’ årsmöte att hållas digitalt. Årsmötet kommer att hållas via Zoom på en länk vi skickat ut till din registrerade e-post. Har du inte fått länken ber vi dig kontakta info@cinemax.nu . Vad som behövs för att delta är att ni använder antingen en smartphone eller en dator. Strax före mötet behöver ni i mailet dubbelklicka på länken och sedan följa instruktionerna.
 
Förslag till dagordning
1 Mötet öppnas
2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare
3 Mötets behöriga utlysande
4 Godkännande av dagordning
5 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse – inklusive den ekonomiska berättelsen
6 Framläggande och behandling av revisorernas berättelse
7 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
8 Behandling av styrelsens verksamhetsplan för 2021-22 och budget för 2021
9 Förslag till stadgeändring
I stadgarna finns en otydlighet om hur styrelsens sammansättning ska se ut. I paragraf 4 mom 1 står:
 ”Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt en övrig ledamot”. Styrelsen föreslår att detta ändras till ”Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt det antal övriga ledamöter som bestäms av årsmötet”.
10 Val av ny styrelse
a – ordförande 
b – övriga styrelseledamöter 
11 Val av revisorer och revisorssuppleanter
12 Val av ny valberedning
13 Övriga frågor
14 Mötet avslutas
 
Filmquiz
Efter årsmötet hålls ett filmquiz för medlemmarna.

Hej medlemmar i Cinemax!

Vi är tyvärr fortfarande i ett läge där vi inte kan visa film och det är ju dessutom osäkert när vi kan komma igång igen. Men om ni inte redan har fått information via SFF så har alla medlemmar möjlighet att se film via SFFs Studio play. Det är en fin gest från SFF att se kvalitetsfilm hemma i soffan. 

Just nu kan man se fem filmer för endast 30 kronor! Seriens filmer finns tillgängliga december månad ut.

Läs mer på Filmstudio:Plays hemsida

Vi håller dig underrättad om Cinemax kommande verksamhet så fort vi får möjlighet att komma
igång igen. Men tyvärr kan det dröja…

Uppskjutna föreställningar

På grund av de nya restriktionerna har vi beslutat att skjuta på de visningar som är planerade innan 19/11. Vi återkommer med nya datum samt hur man anmäler sig. Visningen för lördagsserien den 28/11 ligger kvar som planerat tillsvidare.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2023 Cinemax

Tema av Anders NorenUpp ↑