Vi var 181 personer i publiken varav 172 gav sin röst