filmakademi_338– Arrangeras gemensamt av Cinemax, Folkuniversitet och Konsthallen Passagen
– Är ett tillfälle för forskare att på ett populärvetenskapligt sätt att presentera sin forskning för en filmintresserad publik

Plats: Konsthallen Passagen, Stora Torget 1, Linköping
Tid:  torsdagar kl 18.30

Fritt Inträde!

14/10 – Boel Zetterman, Kvinnliga filmares villkor

18/11 – Tobias Pontara, Andrei Tarkovskijs klingande filmvärldar: en reflektion omkring musikens roll och betydelse i Tarkovskijs filmer

9/12 – Annika Wik, Filmen i en levande stad

Om du vill ha ytterligare information om Filmakademin kan du vända dig till Björn Horgby, bjorn.horgby@oru.se eller 0708-74 84 99