Vi var 176 personer i publiken varav 172 gav sin röst.