Kallelse till Cinemax årsmöte
Lokal: Skylten, Klubben

Tid: Torsdag 23/2 kl 18.00

Efter festen kommer årsmötet. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta i mötet. Dagordning och övriga handlingar finns länkade nedan.

Efter årsmötet kommer ALKAs filminspirerade utställning att avslutas med lite diskussioner om några utvalda filmscener.

VÄL MÖTT den 23e

CINEMAX – LINKÖPINGS FILMSTUDIO

Tid 23 februari kl 18.00

Plats: Skylten, Klubben

(Skylten ligger precis på andra sidan Resecentrum. Antingen åker man dit på Oskarsgatan invid Storgatan eller så använder man någon av gångtunnlarna vid Resecentrum. Lokalen Klubben ligger till vänster om ingången)

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare.
 3. Frågan om mötets behöriga utlysande.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse (inklusive den ekonomiska berättelsen).
 6. Framläggande och behandling av revisorernas berättelse.
 7. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
 8. Val av ny styrelse.

a. Val av ordförande

b. Val av styrelseledamöter

 1. Val av revisorer och revisionssuppleanter.
 2. Val av ny valberedning.
 3. Presentation av styrelsens verksamhetsplan.
 4. Övriga frågor.
 5. Mötet avslutas.

Dokument

Budget 2023

Balansräkning 2022

Resultaträkning 2022

Cinemax verksamhetsplan 2023

Cinemax verksamhetsberättelse 2022