Linköpings filmstudio

Författare: Johan Jäger (Sida 2 av 6)

Nu kör Cinemax igång igen!

Publikrestriktionerna har släppt och nu smygstartar vi Cinemax igen under höstterminen 2021! Vi kör igång lördagsserien och har ett rykande färskt program vi kan dela med oss av.

Eftersom vi fortfarande är i ett osäkert läge begränsar vi antalet tillgängliga biljetter till ca 70  % beläggning vilket motsvarar 170 platser. Vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och förändringar kan komma att ske under hösten. Vi vill också påminna om att man självklart ska stanna hemma om man har några symtom.

Vi hoppas kunna starta upp hela vår verksamhet inför kommande säsonger.
Program för lördagsserien

Filmstaden klockan 13.00

16/10 – Kamrater!
30/10 – Nomadland
13/11 – Quo Vadis Aida
20/11 – Corpus Christi
4/12 – The Father
11/12 – The Farewell
Viktigt: Läs informationen nedan om hur du löser biljett 

Biljettförsäljning öppnar klockan 12.00 fredag den 1/10

För att minska trängsel vid första visningen kommer vi enbart att sälja biljetter på förhand via Swish och Postgiro. Eftersom vi har begränsat antal platser kommer vi att tillämpa först till kvarn och öppnar
biljettförsäljningen fredag den 1/10 klockan 12.00.  

Plusgiro
Sätt in 250 kronor på Plusgiro 413643-8. Ange ditt namn.
Kom ihåg att det kan ta några dagar innan vi har blivit underrättade om plusgirobetalningen, så gör gärna överföringen i god tid.
Meddelande: Namn och serie (t ex Anders Andersson Höst onsdag)

Swish
Du kan också Swisha din medlemsavgift.
Swishnummer: 1235113030
Meddelande: Namn

Kallelse till Cinemax – Linköpings filmstudios årsmöte den 24 februari 2021 kl 18.30

På grund av restriktionerna i samband med pandemin kommer Cinemax’ årsmöte att hållas digitalt. Årsmötet kommer att hållas via Zoom på en länk vi skickat ut till din registrerade e-post. Har du inte fått länken ber vi dig kontakta info@cinemax.nu . Vad som behövs för att delta är att ni använder antingen en smartphone eller en dator. Strax före mötet behöver ni i mailet dubbelklicka på länken och sedan följa instruktionerna.
 
Förslag till dagordning
1 Mötet öppnas
2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare
3 Mötets behöriga utlysande
4 Godkännande av dagordning
5 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse – inklusive den ekonomiska berättelsen
6 Framläggande och behandling av revisorernas berättelse
7 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
8 Behandling av styrelsens verksamhetsplan för 2021-22 och budget för 2021
9 Förslag till stadgeändring
I stadgarna finns en otydlighet om hur styrelsens sammansättning ska se ut. I paragraf 4 mom 1 står:
 ”Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt en övrig ledamot”. Styrelsen föreslår att detta ändras till ”Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt det antal övriga ledamöter som bestäms av årsmötet”.
10 Val av ny styrelse
a – ordförande 
b – övriga styrelseledamöter 
11 Val av revisorer och revisorssuppleanter
12 Val av ny valberedning
13 Övriga frågor
14 Mötet avslutas
 
Filmquiz
Efter årsmötet hålls ett filmquiz för medlemmarna.

Hej medlemmar i Cinemax!

Vi är tyvärr fortfarande i ett läge där vi inte kan visa film och det är ju dessutom osäkert när vi kan komma igång igen. Men om ni inte redan har fått information via SFF så har alla medlemmar möjlighet att se film via SFFs Studio play. Det är en fin gest från SFF att se kvalitetsfilm hemma i soffan. 

Just nu kan man se fem filmer för endast 30 kronor! Seriens filmer finns tillgängliga december månad ut.

Läs mer på Filmstudio:Plays hemsida

Vi håller dig underrättad om Cinemax kommande verksamhet så fort vi får möjlighet att komma
igång igen. Men tyvärr kan det dröja…

Uppskjutna föreställningar

På grund av de nya restriktionerna har vi beslutat att skjuta på de visningar som är planerade innan 19/11. Vi återkommer med nya datum samt hur man anmäler sig. Visningen för lördagsserien den 28/11 ligger kvar som planerat tillsvidare.

Bokning av filmvisning

Coronapandemin påverkar stort och smått. Tyvärr är det inte möjligt att starta två nya höstserier detta år. Men, Cinemax erbjuder de medlemmar som köpt medlemskort till lördags- och/eller onsdagsserien under våren att se dessa filmer på Filmstaden under hösten. För att visningarna ska ske under betryggande former kommer vi att visa respektive film vid två tillfällen samma dag och när så är möjligt i flera salonger
samtidigt.


Som vanligt behöver ni visa ert medlemskort – fast nu utanför Filmstadens entré. Ni behöver också anmäla er i förväg vilken tid ni vill se filmen. Detta så att vi kan säkerställa att det finns tillräckligt utrymme i salongerna. Nedan finns särskilda länkar för respektive visning du önskar gå på. Kan du inte anmäla dig betyder det att det är fullsatt i salongen och vi ber dig anmäla dig till tidigare visning.

Lördagsfilmerna visas kl 10 och ordinarie tid kl 13. Onsdagsfilmerna visas kl 16 och ordinarie tid kl 18.30.

Onsdagsserien

30/9 – Sorry We Missed You
Anmäl dig till 16.00-visningen
Anmäl dig till 18.30-visningen (90 platser)

21/10 – Atlantics
Anmäl dig till 16.00-visningen
Anmäl dig till 18.30-visningen (90 platser)

18/11 – I guds namn
Anmäl dig till 16.00-visningen
Anmäl dig till 18.30-visningen (90 platser)

Lördagsserien

10/10 – Transnistra
Anmäl dig till 10.00-visningen
Anmäl dig till 13.00-visningen (45 platser)

7/11 – Ersättningsfilm
Anmäl dig till 10.00-visningen
Anmäl dig till 13.00-visningen

28/11 – En kolibiris liv
Anmäl dig till 10.00-visningen
Anmäl dig till 13.00-visningen (45 platser)

Endast föranmälda personer släpps in vid visningarna.

Eftersom utrymmet är begränsat ber vi dig kontakta info@cinemax.nu om du inte kan närvara så släpper vi platserna.

Drive in-bio med Linköpings kommun och Visit Linköping

Vi fortsätter att hitta nya sätt att hålla kulturen levande i Linköping! Linköpings kommun Kultur och fritid, Visit Linköping & co och Cinemax har slagit sina påsar ihop och bjuder nu in till tre biovisningar på Skyltens innergård. Cinemax har plockat ut tre riktigt bra filmer -prisbelönta klassiker som vi nu visar i ett lite annorlunda format, där besökarna tittar på bra film från sin bil. På så sätt kan alla hålla ett säkert avstånd till varandra, kultur bli tillgänglig för så många som möjligt och vi aktörer kan fortsätta att erbjuda upplevelser på ett säkert sätt i dessa osäkra tider. Dessutom tycker vi att det är spännande att testa nya koncept!

Vi följer naturligtvis regeringens regler som säger att endast folksamlingar upp till 50 personer är tillåtna. Det innebär att endast 25 bilar kommer att släppas in på innergården med max 2 personer i varje bil. Naturligtvis så uppmanar vi alla som är sjuka eller känner av symptom att stanna hemma.


Den 25 och 26 april visar vi tre filmer:

Klicka på filmen för att köpa biljett
25 april 17.00  ”Vad döljer du för mig? ”
25 april 21.00  ”The Shining” Åldergräns
26 april 15.00  ”Återstoden av dagen”

Du kan också läsa mer på vår Facebook-sida

Fler frågor?
Kristoffer Dezsi, Linköpings kommun 013-262730
Björn Horgby, Cinemax 0708-74 84 99 

Inställda visningar på Cinemax

I dag meddelade Filmstaden att samtliga biografer kommer att hålla stängt tills vidare. Tyvärr innebär det att vi inte längre kommer att kunna visa de återstående filmerna för vårens serier.

Vi för nu en diskussion med Sveriges Förenade Filmstudios, Filmstaden och filmdistributörerna hur vi bäst går vidare för att kunna visa de återstående filmerna vid ett senare datum eller med ersättningsvisningar, så spara ditt medlemskort!

Vi har tyvärr inte ytterligare information i det här läget, men vi återkommer så snart vi vet mer.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2022 Cinemax

Tema av Anders NorenUpp ↑