Trots en relativt modest produktion omfattande endast sju långfilmer betraktas den ryske regissören Andrei Tarkovskij (1932–1986) ofta som en av de mest framstående filmskaparna under 1900-talet. Under de senaste decennierna har även en omfattande forskningslitteratur vuxit fram i vilken Tarkovskijs filmer studerats med en noggrannhet och detaljskärpa motsvarande den musikforskare och konsthistoriker ägnat kanoniserade verk av kända kompositörer och konstnärer.  

Betydligt mindre uppmärksamhet har ägnats åt ljudets och, framförallt, musikens roll i Tarkovskijs filmer. I den här föreläsningen kommer Tobias Pontara att diskutera och belysa musikens betydelse och funktion i Tarkovskijs filmskapande samt reflektera över hur ett fokus på musiken kan leda till nya sätt att förstå och uppleva dessa ikoniska filmer. Föreläsningen kommer i första hand att fokusera på de tre filmer Tarkovskij färdigställde under 1970-talet – Solaris (1972), Spegeln (1975) och Stalker (1979) – med kortare utblickar mot de övriga filmerna. 

Tobias Pontara är professor i musikvetenskap vid Göteborgs universitet. Han är författare till boken ”Andrei Tarkovsky’s Sounding Cinema: Music and Meaning from Solaris to The Sacrifice” (Routledge 2020)