Antal röstande var 158 av totala publiken på 163 personer.