-Västerländsk litteratur och film har haft stor inverkan på vår syn på Orienten. Men egentligen har de inte skildrat orientalen utan mer beskrivit vår bild av oss själva, säger etnologen Magnus Berg. Vi och dom.

På torsdag den 9 november kommer Magnus Berg att föreläsa om ”Orienten och orientalen i västerländs film” vid Filmakademien.

Hur många har inte sett filmer av typ ”Inte utan min dotter” och och den betydligt äldre ”Lawrence av Arabien” och fått bilder av hur goda västerlänningar är och å andra sidan hur onda människor i Orienten beskrivs… Magnus Berg skrev i slutet av 1990-talet boken ”Hudud” där han med utgångspunket i ”Inte utan min dotter” närmare skildrar hur populärkulturen behandlar Orienten.

Magnus Berg är intresserad av att forska kring stereotyper i film och skönlitteratur. Och orientalism är ett utmärkt exempel på hur västerlandet har använt stereotyperna för att skildra onda och goda, vi och dom.

-Orientalen har ofta inte huvudrollen i berättelserna utan har funktionen att ge perspektiv på oss själva.

Magnus Berg kommer i sin föreläsning inte bara ta exempel ur filmen ”Inte utan min dotter”utan också  ur det romantiska dramat ”The sheik” med Rudolf Valentino och Agnes Ayres och kanske också actionrullen ”True lies” med Arnold Schwartzenegger.

Den palestinsk-amerikanske litteraturprofessorn Edward Said har med sin omdebatterade bok ”Orientalism” om begreppet postkollonianism influerat Magnus Bergs studier i ämnet.

Just nu riktar Magnus Berg sin forskning mot ”tattare” i svensk skönlitteratur. Även här finns tydliga exempel på viochdom-perspektivet.

Föreläsningen, som är gratis, äger rum på konsthallen Passagen torsdag den 9 november kl 18.30 och arrangeras av filmstudion Cinemax i samarbete med Folkuniversitetet och Passagen.