Vi var 196 personer i publiken varav 195 gav sin röst.