Martin Karlsson är historiker från Timrå, Medelpad, som sedan länge haft ett stort intresse för hur film framställer och använder historia. Han disputerade i Härnösand 2011 med avhandlingen Att projicera det förflutna. Historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970–2000 utifrån de regionala AV-centralernas utbud. Avhandlingen fokuserade dels på den pedagogiska debatten om filmens roll i skolan under perioden 1900–1970, dels på historiebruket i de regionala AV-centralernas historiska skolfilmer under 2000-talets tre sista decennier. Hans forskningsintressen i övrigt har framförallt riktat sig mot hur spelfilm, framförallt kommersiell amerikansk storfilm, brukar och förmedlar historia.

Ifall han tvingas svara på frågan vilken som är hans favoritfilm svarar han, något motvilligt, de två första Gudfadern-filmerna betraktade som en gemensam film. Martin Karlsson vikarierar för närvarande som lektor i historia vid Örebro universitet.

I sitt föredrag tar han upp Ridley Scotts storfilm Gladiator (2000) som utgångspunkt för hur man har sett på det antika romarriket. Även om Martin kommer att visa klipp från filmen, kan det vara en poäng att se filmen i förväg.