Tomas Axelson arbetar som religionsvetare vid Högskolan Dalarna. Han forskar om hur filmer påverkar människors tänkande – framför allt om hur ungdomar använder film för att förstå konflikter och drömma sig bort. Doktorsavhandlingen Film och mening. En receptionsstudie om spelfilm, filmpublik och existentiella frågor (2008) tar upp på vilka sätt film kan vara en resurs för människors tänkande om existentiella frågor. I avhandlingen har han intervjuat personer om sina favoritfilmer som Dirty Dancing (1987), Änglagård (1992), Lejonkungen (1994), The Matrix (1999), Sagan om ringen (2001, 2002, 2003) och Så som i himmelen (2004). Där visar han att film kan användas som tankeredskap och bland annat fördjupa grundläggande humanistiska värderingar, som solidaritet, medkänsla och offervilja.

Han berör också i sin forskning mer övergripande frågor om relationen mellan film och religion; om hur film och sorgbearbetning; om film som den fattiges terapi; och har även berört sådant som relationen mellan religion, populärkultur och demokrati. Hans senaste bok heter Förtätade filmögonblick. Om den rörliga bildens förmåga att beröra (2014). I den sammanfattar han ny forskning och fördjupade perspektiv om det alltmer privata filmtittandet bland unga människor.