Cecilia Trenter, torsdag den 11 oktober

Filmsviten 300 (2006 Zack Snyder) och 300. Rise of an empire (2014 Noam Murro) har kallats en ideologisk backlash-kultur för vita, heterosexuella män i västvärlden. Föredraget fokuserar med utgångspunkt i hur våld och genus gestaltas, på filmernas ikonografiska och narrativa (berättarmässiga) likheter med monument och minnesmärken resta efter första världskriget när nationalism var förhärskande ideologi i en kolonial världsbild.

   

Cecilia Trenter är docent i historia vid Linnéuniversitet och har framför allt forskat om kulturarv och hur historia brukas eller används i olika sammanhang – som film och annan populärkultur.