Torsdag den 8 februari
kl. 18.30, Konsthallen Passagen

Bergmans karriär som filmregissör kom att sammanfalla med den gradvist utvecklade svenska välfärdsstaten efter kriget. I många fall blev samhällsutvecklingen representerad i filmerna. I föredraget utvecklas Bergmans syn på hur en omfattande sjukvårdsapparat etablerades. Således är läkaryrket ett av de vanligast förekommande professionerna i Bergmans berättelser. Dessa läkare uppvisar många intressanta och ideologiskt betydelseladdade beteenden.

Erik Hedling är professor i filmvetenskap och har tidigare medverkat i Filmakademin med ett föredrag om den brittiske regissören Lindsay Anderson.