Det var 146 personer i publiken varav 122 röstade.