filmakademi_338– Arrangeras gemensamt av Cinemax, Folkuniversitet och Konsthallen Passagen
– Är ett tillfälle för forskare att på ett populärvetenskapligt sätt att presentera sin forskning för en filmintresserad publik

Plats: Konsthallen Passagen, Stora Torget 1, Linköping
Tid:  torsdagar kl 18.30

Fritt Inträde!

6/2 – Ingmar Bergman, Då, nu och i framtiden Fil Dr. Jan Holmberg , Musikvetenskap, Göteborgs universitet

2/4 – Andrei Tarkovskijs klingande filmvärldar: en reflektion om musikens roll och betydelse i Tarkovskijs filmer
Professor Tobias Pontara, Musikvetenskap, Göteborgs universitet

16/4 – Genus och filmproduktion
Universitetsadjunkt Boel Zetterman, Kultur, Samhälle, Mediagestaltning, Linköpings universitet

Om du vill ha ytterligare information om Filmakademin kan du vända dig till Björn Horgby, bjorn.horgby@oru.se eller 0708-74 84 99