Det var 165 personer i publiken varav 142 röstande