Vi var 202 personer i publiken varav 188 gav sin röst.