Det var 213 personer i publiken varav 202 röstande