yarden_posterOriginaltitel: Yarden
Regi:
Måns Månsson
Medverkande: Dennis Axnér, Veselko Bedi, Robert Bengtsson

Kristian Lundberg skrev sin självbiografiska roman Yarden 2009. Filmen är en fri skildring där en författare med restskatt och olönsamt skrivande tar timanställning i ett bemanningsföretag. En existentiell nedstigning i arbetslivets absoluta botten på bilparkeringen Yarden i Malmö hamn. Här är de anställda avpersonifierade, bara nummer.

Huvudpersonen ”heter” 11811. Fabriksnya bilar lossas. Män i orange overaller får uppdrag från kontoret – backa, parkera, tvätta. Arbetsrätt finns inte. Uppsägningar utan motivering. Bonussystem som bygger på angiveri. 11811 ser ut att vara den ende som inte invandrat.

Yarden fångar underklassen av idag men inte som upprorisk klasskildring som Äta sova dö. Snarare med resignation

Trailer