Mats Rohdin, torsdag den 27 september

Reklamfilmens framväxt i Sverige under 1900-talets inledande decennier kännetecknas av en rad olika experiment. Filmmediets popularitet vid denna tid, ofta kopplad till dåtida modeord som amerikanisering och modernitet, lockade reklambranschens företrädare att fånga storstadsflanörernas blickar såväl på som utanför biografen. Filmforskaren Mats Rohdin ger olika exempel på detta, men kommer även att visa klassiska reklamfilmssnuttar från andra hälften av 1900-talet.

Filmvetaren Fil dr Mats Rohdin disputerade 2003 vid Stockholms universitet på en avhandling om filmteori. Därefter har han framför allt ägnat sig åt filmhistorisk forskning som rör politik; om fotboll; och under de senaste åren om reklamfilm.