Fil dr Jan Holmberg Vd för Stiftelsen Ingmar Bergman

Sedan 2010 är filmvetaren Jan Holmberg Vd för Stiftelsen Ingmar Bergman, som förvaltar Ingmar Bergmans arv. Han utnyttjade bland annat detta arkiv när han skrev sin bok Författaren Ingmar Bergman (2018). Holmberg kommer att berätta om Ingmar Bergman och hur arbetet med hans kulturella arv bedrivs.

Torsdag den 6 februari

kl. 18.30, Konsthallen Passagen