Anna Arnman, Lektor vid Malmö universitet

Torsdag den 20 april
kl. 18.30, Konsthallen Passagen

Skräckfilm är en kontroversiell genre som gått från att orsaka moralpanik till att bli alltmer mainstream. Hur kan man definiera genren, vilka karaktärer återkommer, vilka är protagonister respektive antagonister, hur har det sett ut genom åren och vad är det som provocerat? Anna Arnman kommer

i detta föredrag att blicka bakåt i skräckfilmshistorien och göra nedslag för att se till hur monster, grafiskt våld, filmteknik och skräckteman speglar sin tid och plats.

Anna Arnman är lektor i visuell kommunikation vid Malmö universitet och har bland annat skrivit en doktorsavhandling om skräckfilm.