Från och med mellankrigstiden har den populära filmen och de stora arenasporterna ofta förenats. Boxare som Harry Persson blev filmstjärnor. I början av 1960-talet blev tungviktsvärldsmästaren Floyd Paterson omåttligt populär i Sverige. Det avsatte också spår i filmens värld. Peter Dahlén kommer i sitt föredrag ta upp hur sportens värld gestaltats i svensk spelfilm.

   Peter Dahlén började sin akademiska karriär som doktorand i filmvetenskap i Stockholm innan han bytte bana och blev media- och kommunikationsvetare. Hans avhandling handlade om Radiosporten och har därefter skrivit en lång rad verk – bland annat om sport och film. I den nyligen utkomna DVD-boxen ”Den stora sportboxen” om svenska spelfilmer som handlar om sport (fotboll och boxning) från tidigt 30-tal till sent 50-tal har han skrivit texterna.