I filmens värld gestaltas ofta storstädernas modernitet med nya teknologier och nya identiteter. Här kan Lisbet Salander bli en superhacker; här kan både superhjälten Jason Bourne och kvinnorna i Antonionis filmer navigera sig fram både fysiskt och mentalt i ett ständigt föränderligt stadslandskap.

   Maaret Koskinen besöker nu för tredje gången Filmakademin. År 2009 utsåg Stiftelsen Ingmar Bergman och Stockholms universitet Maaret Koskinen till Bergmanprofessor.