Orienten och orientalen i västerländsk film

Docent Magnus Berg

Etnologen Magnus Berg var åren 2005-2010 professor vid Tema Etnicitet i Norrköping. Sedan sju år tillbaka arbetar han vid Globala studier, Göteborgs universitet. I slutet av 1990-talet skrev han boken ”Hudud”, som handlar om hur Orienten behandlas i populärkulturen. Bland annat tog han upp boken och filmen ”Inte utan min dotter”, som handlar om en amerikansk kvinnas möte med Iran och de föreställningar hon bär med sig när hon försöker förstå den främmande kulturen.

I sitt föredrag kommer Magnus med exempel från den västerländska filmens värld visa hur vi bär på ett kulturellt filter – i form av fördomar – när vi ser på Orienten.