Eva Blomberg, torsdag den 22 november

Föredraget handlar om hur arbetarrörelsens organisationer och myndigheter producerade film – framför allt under den tidiga efterkrigstiden – för att bilda och upplysa. Eva Blomberg kommer att tala om hur filmen har använts som verktyg för att erövra kunskap, bildning och idéer, men som också kunde leda till utbildning och karriär. Men var låg själva drivkraften bakom filmverksamheten och filmerna? Vad skulle de åstadkomma?

   Eva Blomberg är professor i historia vid Södertörns högskola och har bland annat forskat om arbetarhistoria, filmstjärnor, genus och jämställdhet och svensk trädgårdsodling. I sitt föredrag förenar hon flera av sina forskningsområden.