Universitetslektor Jakob Nilsson

Jakob Nilsson är universitetslektor och forskare i filmvetenskap vid Örebro Universitet. Han har sedan disputationen arbetat vidare med forskningsprojekt som rör film som medel att tänka och som medel att filosofera.

Kan man tänka och filosofera i och genom film? Vad menar vi i så fall med ”tänka” och med ”filosofi”? Kan filmer göra mer än att illustrera existerande filosofi (såsom The Matrix gör med den antika grekiske filosofen Platon och den moderne franska filosofen Baudrillard) eller kan film också fungera som medel att formulera ny filosofi (något som filmaren Jean-Luc Godard delvis gör i några av sina videoverk)? Jakob kommer i sin föreläsning att diskutera dessa till synes invecklade frågor på ett lättbegripligt sätt.