Universitetslektor fil dr Dagmar Brunow, Linnéuniversitetet

Dagmar Brunow är universitetslektor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet. 2014 doktorerade hon på avhandlingen ”Remediating Transcultural Memory”, som handlar om dokumentärfilm och kulturella minnen. Just nu arbetar hon med ett forskningsprojekt ”Den rörliga bildens kulturarv”, som är finansierat av Vetenskapsrådet och handlar om hur europeiska filmarkiv gör sina filmarv tillgängliga online.

I föredraget tar hon med aktuella historiska exempel upp hur Svenska Filminstitutet och Brittiska Filminstitutet arbetar med att göra sina nationella filmarkiv tillgängliga digitalt, för att på så sätt skapa levande kulturarv. På så sätt blir allt ifrån dokumentära bilder från suffragetterna till punk eller spelfilmer som Ådalen 31 eller Bröderna Mozart tillgängliga för en större publik. Därmed blir dessa filmer viktiga pusselbitar i landets kulturella minne.