I föredraget presenterar Dagmar Brunow en ny sida av författaren och akademiledamoten Elin Wägner: filmarbetaren. Hennes relation till filmmediet var mångfacetterad: hon skrev manus, spelade och hennes böcker blev film. Elin Wägner är en av svensk films pionjärkvinnor.

   Detta är Dagmar Brunows andra besök vid Filmakademin. Nu ska hon berätta om sitt nya forskningsprojekt som handlar om hur svenska kvinnliga författare tidigt insåg filmmediets möjligheter. Selma Lagerlöfs insatser är väl bekanta med bland annat klassikern ”Körkarlen” – däremot kanske inte Elin Wägners.