Vilken plats har filmen och den rörlig bild i stadsrummet idag och vilken plats skulle den kunna ha på stadens alla tänkbara och otänkbara ytor? Annika Wik kommer att prata om erfarenheter och lärdomar från projektet Smart Kreativ Stad, ett femårigt EU-projekt drivet av Film Capital Stockholm 2015-2020, i vilket hon var verksam som deltagande följeforskare. Målet med projektet var att bidra till en attraktiv stad för boende, kreatörer och besökare. Föreläsningen kommer att vara rik på exempel på hur film och rörlig bilden kan ta plats i staden, på brofästen, i parker, på torg, i tomma kontorslokaler och på fasader, hur den kan aktivera stadsrummet – hur levande bilder kan bidra till en levande stad. 

Annika Wik är fil.dr i filmvetenskap och hon arbetar med forskning och kunskapsutveckling inom film och samtidskonst. Bland uppdragsgivare finns förutom Film Capital Stockholm som drev Smart Kreativ Stad, Svenska Filminstitutet, Skolverket, Statens konstråd, Kulturförvaltningen Region Stockholm och Hållbart arbetsliv – Partsrådet.