Anna Arnman, Malmö univeristet

Torsdag den 7 april kl. 18.30, Konsthallen Passagen

Hellraiser är en modern skräckfilms-klassiker från 1987 som är hårt bunden till genren men samtidigt bryter med dess konventioner. Anna Arnman kommer i detta föredrag att studera filmens förhållande till genren med fokus på teman som kropp, genus, sexualitet, familj och begreppet ondska. Filmens på en och samma gång repulsiva och attraktiva monster, cenobiterna, sätts också i förhållande till andra arketypiska skräckgestalter som Frankensteins monster och Dracula. Även filmens förhållningssätt till kropp, smärta och lidande, dess medvetna och särpräglade estetik samt hur detta lever vidare i populärkulturen diskuteras. De frågor filmen väcker är än idag över 30 år senare angelägna. Vilka är filmens egentliga monster? Vad är godhet respektive ondska? Vad skrämmer dig?

   Anna Arnman är lektor i visuell kommunikation vid Malmö universitet och har bland annat skrivit en doktorsavhandling om skräckfilm.