Elisabeth Björklund, Lunds univeristet

Torsdag den 5 maj kl. 18.30, Konsthallen Passagen

I den här föreläsningen presenterar Elisabet Björklund boken Såra tukt och sedlighet: hundra år av pornografi i Sverige (Natur & Kultur, 2021) som hon skrivit tillsammans med forskarna Mariah Larsson, Klara Arnberg och Tommy Gustafsson vid Linnéuniversitetet och Stockholms universitet. Boken kom ut med anledning av att det 2021 var femtio år sedan pornografin legaliserades i Sverige, men blickar även ytterligare femtio år tillbaka i tiden och tecknar därmed en historia över pornografin i Sverige under hundra år. Föredraget kommer att fokusera på den pornografiska filmen med tyngdpunkt på decennierna före och efter legaliseringen 1971.

Elisabet Björklund är lektor i filmvetenskap vid Lunds universitet. Hennes forskning fokuserar på sexualitet och reproduktion i svensk film- och tv-historia och hon har bland annat skrivit en avhandling om sexualupplysningsfilm i Sverige.