Torsdag den 3 maj kl. 18.30, Konsthallen Passagen

Under den andra hälften av 1960-talet och under 1970-talet utmejslade Clint Eastwood en fåordig filmkaraktär som med kisande blick och irriterad min var snar att bruka nävar eller revolver för att hämnas eller försvara svaga eller fattiga mot övergrepp. Inte bara i sin traditionella syn på könsordningen vände han sig mot det moderna samhället och dess värderingar. Med exempel från bland annat Mannen med oxpiskan diskuterar Björn Horgby Clinta som högerpopulist.

   

Björn Horgby är professor i historia och har framför allt arbetat vid Örebro universitet. Han är också Cinemax ordförande.