Miriam von Schantz, Fil dr. Filmvetenskap Örebro universitet
Torsdag den 24 oktober kl. 18.30, Konsthallen Passagen

Genom att ta avstamp i filmhistorien vänder och vrider föreläsningen på frågan om åskådarens relation till den rörliga bildens sanningsanspråk. I sin avhandling The Doc, the Mock, and the What? har Miriam von Schantz tittat på vad som uppstår när vi möter filmer som vi inte vet om de är dokumentärer eller fiktionsfilmer. Under föreläsningen kommer hon berätta om sin studie samt ge möjlighet att tänka kritiskt kring hur vi förhåller oss till det sanna och falska i rörlig bild.