Universitetsadjunkt Boel Zetterman, Kultur, Samhälle, Mediagestaltning, Linköpings universitet

Boel Zetterman är utbildad filmregissör på Dramatiska Institutet. Sedan 2000 undervisar hon i dokumentär filmproduktion och projektledning på Kultur-Samhälle-Mediagestaltning vid Linköpings Universitet. Dessutom är hon filmutvecklare med fokus på talangutveckling i Region Östergötland. Hon gör även egna filmer, både spel- och dokumentärfilm. Det går inte att undervisa i film utan att beröra den enorma genussegregation som filmindustrin lidit och fortfarande lider av. När hon nu gästar Filmakademin, så gör hon det med frågeställningen – skiljer sig kvinnligt och manligt berättande åt? Vi ska titta på några exempel, från film och TV-världen och kanske svara på frågan.

Torsdag den 16 april

kl. 18.30, Konsthallen Passagen