Torsdag den 14 mars kl. 18.30, Konsthallen Passagen
Anna Arnman Univeristetslektor Malmö universitet

Skräckfilm är en genre som ofta leder till fysiska reaktioner hos åskådaren i form av kalla kårar längs ryggraden eller ökad puls. Åskådaren dras in i en fiktiv värld fylld av spänning, obehag, rädsla och lättnad. Hur skapar man dessa starka känslor? Filmtekniska grepp är viktiga för filmupplevelsen i allmänhet, men kanske i synnerhet i skräckfilm. Anna Arnman kommer i detta föredrag att visa exempel på hur man i skräckfilm använder sig av miljöer, kameraarbete, ljus och ljud för att skapa en skräckfylld filmupplevelse. 

Anna Arnman har besökt Filmakademin vid ett par tidigare tillfällen och har i mycket entusiasmerande föredrag berättat om skräckfilmens historia.