Björn Horgby, Professor emeritus, Historia, Örebro universitet,
Torsdag den 12 december kl. 18.30, Konsthallen Passagen

På 60-talet gick flyttlassen från Norrland söderut till Stockholm. Under nästa decennium lades gruvorna och bruken i Bergslagen ned. Under och efter 90-talskrisen flyttade även delar av verkstadsindustrin till Kina, Indien och andra låglöneländer. Följden av dessa globala förändringar var att arbetslösheten steg i periferin (landsbygden och mindre tätorter); att välfärdsapparaten i dessa områden urholkades; och att särskilt kvinnor flyttade till storstadsregionerna.

   Dessa samhällsförändringar skildras i moderna filmer från 90-talet och framåt. Men hur? Jägarna (1996) fick mycket kritik för sin framställning av Den Norrländske Mannen – som förlorare med rasistiska, homofoba och machoföreställningar och med hat mot myndigheter från Stockholm, det vill säga vad som idag uppfattas som högerpopulism. I föreläsningen jämförs Jägarna med andra skildringar av periferin som Smala Sussie, Goliat och Äta, sova, dö.