Torsdag den 11 april kl. 18.30, Konsthallen Passagen
Malena Janson
Universitetslektor vid Stockholms universitet

Alltsedan historiens första filmvisning 1895 har barnet varit ett populärt motiv bland filmskapare. Men filmbarnet är inte så oskyldigt som det kanske verkar; tvärtom är det en starkt ideologiskt laddad figur som avslöjar mycket om vårt samhälle och vår kultur. I den här föreläsningen får vi följa några av filmkonstens barn för att se vilka funktioner de fyller inom såväl fiktionen som i världen utanför filmduken – samt hur de emellanåt suddar ut gränsen mellan fantasi och verklighet och därmed utmanar publikens invanda synsätt.