Anders Marklund, Lunds universitet

Torsdag den 7 april kl. 18.30, Konsthallen Passagen

Filmatiseringar har alltid varit betydelsefulla för filmproducenter. Vare sig det handlar om att överföra en roman, dikt, teaterpjäs eller kanske en verklig människas liv till film så kan filmskapare utgå från en fängslande berättelse som, även om publiken är bekant med den i förväg, anses vara värd att omformas till ett nytt medium och återberättas i ett annorlunda kulturellt sammanhang. Tage Danielssons saga om Karl-Bertil Jonssons julafton är ett aktuellt exempel – ursprungligen en berättelse infogad i samlingsvolymen Sagor för barn över 18 år har den blivit både en folkkär animerad tv-film och en ny långfilmsversion gjord för en stor biopublik. Den här föreläsningen kommer att presentera utgångspunkter för att förstå hur detta slags filmatiseringar erbjuder en inblick i hur kulturella gemenskaper (som en nation) minns tidigare kulturella verk. Med exempel från samtida framgångsrik europeisk film tecknas en bild av hur filmer för vidare delar av europeisk kultur till nya publiker.

  Anders Marklund är universitetslektor i filmvetenskap vid Lunds universitet.