Torsdag den 22 mars kl. 18.30, Konsthallen Passagen

Ingmar Bergman och Harry Schein – Filminstitutets förste chef – var inte bara vänner. De var också beroende av varandra professionellt. Utan Schein hade Bergman inte riktigt blivit den han blev. I sitt föredrag tar Maaret Koskinen upp deras vänskap och presenterar material ur Ingmar Bergmans och Harry Scheins arkiv, däribland bilder och privat korrespondens.

   Maaret Koskinen är professor i filmvetenskap och har tidigare medverkat med föredrag i Filmakademin. Hon har haft en unik tillgång till Ingmar Bergmans privata handlingar som finns samlade i hans arkiv, vilket förvaltas av Stiftelsen Ingmar Bergman. År 2009 utsåg Stiftelsen Ingmar Bergman och Stockholms universitet Maaret Koskinen till Bergmanprofessor.